Kombinatorik Sorusu

12 Nisan 2011

english : n representatives attend a conference. For any four representatives, there is one among them who has shaken hands with the other three. Prove that for any four representatives, there must be one among them who has shaken hands with the rest of the n-1 representatives.

türkçe : n tane temsilcinin katıldığı bir konferansta herhangi dört temsilciden bir tanesi diğer üçü ile tokalaştığına göre herhangi dört temsilciden birinin geriye kalan n-1 kişi ile tokalaştığınıu ispat ediniz.

Reklamlar